Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ

Schwela Consulting Oy (Y-tunnus: 2774852-9)
Kurkelankatu 6 C 22, 21100 Naantali
Team Schwela – Naantali ja lähialueet

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Jutta Schwela
Puhelin +358 40 8340 525
Sähköposti jutta@schwela.fi

REKISTERIN NIMI

Schwela Consulting Oy:n (mukaan lukien  Team Schwela) asiakasrekisteri.

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilö on ottanut yhteyttä yhteydenottolomakkeella, ostanut Schwela Consulting Oy:ltä palveluita ja/tai osallistuu Schwela Consulting Oy:n järjestämään tilaisuuteen tai yhtiökokoukseen.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on Schwela Consulting Oy:n asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Rekisteriä käytetään myös epäonnistuneiden tilausten seurantaan. Tietoja voidaan käyttää Schwela Consulting Oy:n toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.
Rekisterin tietoja voidaan käyttää Schwela Consulting Oy:n omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Se saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Schwela Consulting Oy:n asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.
Schwela Consulting Oy:lla on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä Schwela Consulting Oy:n asiakaspalveluun, sähköpostitse jutta@schwela.fi rekisterinhoitajalle.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Sähköpostiosoite
  • Postiosoite
  • Puhelinnumero
  • Tiedot käsitellyistä tilauksista
  • Tilausten seurantatiedot

TIETOJEN LUOVUTUS

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Schwela Consulting Oy:n, paitsi Schwela Consulting Oy:n käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun tuottamiseen tai luottopäätöksen tueksi. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta Schwela Consulting Oy:n ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Schwela Consulting Oy:n tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista. Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä, ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Schwela Consulting Oy:n sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee Schwela Consulting Oy:n salasanasuojatulla palvelimella.